Pin Hölle

FIFA U-16 & U-17

Legal Notices - Rechtsnotizen

U-16

(1985 - 1989)

1985

in China

Need Pic / Suche Bild

1987

in Canada / Kanada

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U16M-1987-Canada-Mascot.jpg

FIFA-U16-1987-1

1989

in Scotland / Schottland

Need Pic / Suche Bild

U-17

(1991- )

(replaced U-16)

1991

in Italy / Italien

Need Pic / Suche Bild

1993

in Japan

Need Pic / Suche Bild

1995

in Ecuador

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-1995-Ecuador-Logo-2.jpg

FIFA-U17-1995-1

1997

in Egypt / Ägypten

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-1997-Egypt-Logo-1.jpg

FIFA-U17-1997-1

1999

in New Zealand / Neuseeland

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-1999-New-Zealand-Logo-1.jpg

FIFA-U17-1999-L1

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-1999-New-Zealand-Logo-2.jpg

FIFA-U17-1999-L2

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-1999-New-Zealand-Mascot-1.jpg

FIFA-U17-1999-M1

2001

in Trinidad & Tobago

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-2001-Trinidad-Tobago-Mascot-Beats.jpg

FIFA-U17-2001-1

Need/Suche

2003

in Finland / Finnland

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-2003-Finland-Logo.jpg

FIFA-U17-2003-1

2005

in Peru

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-2005-Peru-Logo.jpg

FIFA-U17-2005-1

2007

in South Korea / Südkorea

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-2007-Korea-Logo.jpg

FIFA-U17-2007-1

2009

in Nigeria

Need Pic / Suche Bild

2011

in Mexico / Mexiko

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-2011-Mexico-1-sm.jpg

FIFA-U17-2011-1

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-2011-Mexico.jpg

FIFA-U17-2011-2

Need/Suche

2013

in UAE / VAE

Need Pic / Suche Bild

2015

in Chile

Need Pic / Suche Bild

Verband-FIFA-Youth/FIFA-U17M-2017-India-sm.jpg

2017

in India / Indien

     

Blue Stars

Verband-FIFA-Sonstiges/FIFA-Blue-Stars-1.JPG

BLUE-STARS-1

Verband-FIFA-Sonstiges/FIFA-Blue-Stars-2.JPG

BLUE-STARS-2

Verband-FIFA-Sonstiges/FIFA-Blue-Stars-3.JPG

BLUE-STARS-3

Verband-FIFA-Sonstiges/FIFA-Blue-Stars-4.JPG

BLUE-STARS-4

Verband-FIFA-Youth/FIFA-Blue-Stars-5.jpg

BLUE-STARS-5

Verband-FIFA-Youth/FIFA-Blue-Stars-5a.jpg

BLUE-STARS-5a

Verband-FIFA-Youth/FIFA-Blue-Stars-5b.jpg

BLUE-STARS-5b